مسلکونه

راځئ چې د مشتریانو رضایت، له دې امله چې د کارکوونکو خوښي.

"موږ باید د کار شي لکه د بشر د خوښي د پام وړ سرچينه ده. د د وياړ ډول دی چې د دندې له خوا هڅول کېږي، د ترسره کولو د فعالیتونو په ځواب پاتې يو ښه Share. "

43434

آیا د وروستي فارغ او يا د يو مسلکي او تجربه لرونکو تاسو؟

14797438090
14797438091
1111

WhatsApp لائن چت!