управување со

управување со

Како меѓународен странски трговски друштва, со цел да се подобри работата на претпријатие за управување, претпријатие за управување со јасна процедура, се постигне целта за подобрување на ефикасноста на управувањето со претпријатието. Овој систем стандардизира начинот на управување со организација, функционирање, примена, оддел и поставките на пост, обврски, итн, е погоден за внатрешно управување на претпријатието.

打印

WhatsApp Онлајн Chat!