ວຽກເຮັດງານທໍາ

ໃຫ້ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ, ດັ່ງນັ້ນພະນັກງານມີຄວາມສຸກ.

"ພວກເຮົາຄວນເຮັດວຽກໄດ້ຮັບການດັ່ງກ່າວເປັນແຫຼ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງມະນຸດ. A ສ່ວນແບ່ງທີ່ດີຂອງການພັກຜ່ອນຄໍາຕອບຢູ່ໃນປະເພດຂອງຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍວຽກເຮັດງານທໍາ, ໂດຍກິດຈະກໍາທາງແຫ່ງການເຮັດໄດ້. "

43434

ທ່ານຈົບການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຫຼືປະສົບການມືອາຊີບ?

14797438090
14797438091
1111

WhatsApp Chat ອອນໄລນ໌!