វិញ្ញាបនបត្រ

វិញ្ញាបនបត្រ

ក្រុមដែលមានជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីវាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1996 បានធ្វើឱ្យសមិទ្ធិផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងវិស័យនានា។

20161207080853_69917

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!